Hoppa till innehåll

Lås

Ett lås är en anordning som antingen är mekanisk, elektromagnetisk eller elektromekanisk. Själva anordningen ska förhindra att ge obehöriga tillträde till ett utrymme eller till ett otillbörligt tillgrepp av egendom. För att öppna anordningen (låset) behöver du en nyckel, elektronisk nyckel eller en kod som kan vara elektronisk eller mekanisk.

Det går att låsa upp ett lås utan nyckel om man använder en dyrk. Den som har detta som sitt yrke kallas för låssmed. Arbetet består, bland annat, av att tillverka lås, kopiera nycklar och montera olika låssystem.

lås
En låssmed installerar ett nytt lås.

Mekaniska och halvmekaniska lås

 

Barnlås

  1. Familjefilter – En funktion vid, till exempel, streaming eller dataspel som gör det möjligt att hindra vissa användare att komma åt alla användningsområden på utrustningen. Exempelvis kan en förälder spärra vissa program eller spel för ett minderårigt barn. 
  2. Internetfilter – Detta finns i datorer anslutna till Internet. Föräldrakontroll är en annan benämning på det. Filtret kan du ställa in på olika sätt: 

Användaren kan enbart använda datorn mellan vissa, förbestämda klockslag. 

Den släpper endast igenom webbplatser som vårdnadshavaren godkänt (om det skulle gälla barn). 

Det finns också en spärr för att kunna nå oönskade webbplatser. 

Som en liten bonus kan vårdnadshavaren ofta titta i efterhand vad användaren haft för sig och vilka sajter som denne besökt. 

3. Barnsäkra lås – En säkerhetsfunktion på bildörrar, dörrluckor med mera som gör att de inte går att öppna inifrån eller utifrån.

Billås 

Sådana här lås har ett krav på sig på att tillverkningen ska uppgå till minst 1 000 unika varianter. Det handlar om krav från försäkringsbolagen. Då man upprepar serien så måste leveranserna ske till olika orter. Dock kan det hända att en nyckel passar till två bilar om de befinner sig på samma ort. Men det är mycket ovanligt. 

Bygellås

Ett lås som faktiskt liknar ett stort hänglås (se fliken om Cykellås).

Blocklås

Detta lås monterar du på ramen på din cykel. Kan även kallas för ramlås.

Garderoblås 

Dörrlås av enklare typ, till exempel springlås eller smällelås, som du kontrollerar från ena sidan av dörren. På insidan av dörren ligger låshuset oftast utanpå dörren. Modellen saknar handtag och nyckeln får därför fungera som sådant.