Hoppa till innehåll

Kärlekslås

kärlekslås
Kärlekslås vid bron över Hohenzollern i Köln, Tyskland.

Lås kan man använda till andra saker än att fysiskt låsa in något. Ordet ”kärlekslås” (på engelska ”love lock” eller ”love padlock”) blev upptaget på Språkrådets nyordslista 2010. Beskrivningen av ordet är ”hänglås som kärlekspar fäster på någon offentlig plats och låser, varefter man kastar bort nyckeln; symboliserar evig kärlek”. Den offentliga platsen kan vara en bro, ett staket, en grind, ett monument eller något liknande. Vanligtvis kan man även hitta namnen på personerna eller deras initialer, eventuellt också datum på låset. Nyckeln som hör till kastar man alltså bort, gärna i någon typ av närliggande vattendrag.

Idén med kärlekslås går tillbaka många hundra år i tiden och har sett lite olika ut beroende på var man kommer ifrån. I Kina tog man hänglåsamuletter och satte på små barn som ett slags besvärjelse. Det skulle, i förlängningen, ge innehavaren en god hälsa samt ett långt och lyckligt liv. I Italien på 1960-talet var det ett sätt för unga, italienska män som just avslutat militärtjänsten att fira. De låste fast hänglåsen från klädskåpen på bronsstatyn vid bron Ponte Vecchio och slängde nyckeln i vattnet.

I Ungern (staden Pécs) på 1980-talet satte studenter hänglås på ett järnstaket i närheten av en medeltida katedral. Syftet med detta var att symbolisera avslutade studier, men också en önskan om livslång kärlek. Det senare för oss osökt in på trenden i Europa (början av 2000-talet) där unga par manifesterar sin kärlek med att sätta ut lås på olika platser. Det kan även handla om äldre par som firar bröllopsdag eller andra minnesdagar.

Vandalism eller välgörenhet

Det här fenomenet märker man främst i Europa och Asien (framförallt Kina), men också i Nord- och Sydamerika samt Australien. Men med anledning av att detta spritt sig så har det blivit så att myndigheter på många platser anser att detta handlar om vandalism. Därför plockar man bort låsen i många städer världen över. Här följer några exempel på detta:

Vi nämnde Ponte Vecchio i Florens (Italien) ovan. Där har myndigheterna tagit bort cirka 5 500 lås med motiveringen ”att de utgör ett estetiskt problem, samt förstör metallen på bron”.

I Tammerfors (Finland) plockade två konstnärer bort hundratals kärlekslås från bron över Patosilta. Låsen smälte man sedan ner till ett 150 kg tungt konstverk (en metallkub) som fick det träffande namnet ”One Love”. Tilltaget skapade dock en hel del ilska hos, främst, de som hängt upp låsen. Konstnärerna försvarade sig med att genom att hänga upp låsen så att säga publikt, så har de som gjort detta tagit en medveten risk om något skulle hända med dem.

Myndigheterna i skotska Edinburgh vände detta till sin fördel. Man satte, helt sonika, upp paneler på Forth Road Bridge som var speciellt avsedda för kärlekslås. Sedan kunde både lokala invånare och turister sätta upp sina lås där. Det här var ett välgörenhetsinitiativ (Mark Your Spot) för en lokal livbåtsservice som inbringade inte mindre än 10 300 GBP!

Mytomspunna lås

I Fengyuan, Taiwan, är kärlekslås som är fästa vid en övergång över stadens tågstation ofta fästa i par. Dessa lås är kända som ”önskelås” och enligt en lokal sägen påstås att det magnetiska fältet som tågen genererar när de passerar under övergången kommer att orsaka att energi fyller låsen och därmed uppfyller önskningarna.

På en fontän i Montevideo, Uruguay, finns en plakett fäst på den främre delen av fontänen med en förklaring på både engelska och spanska. Den engelska versionen av texten lyder, ”Legenden om denna unga fontän berättar att om ett lås med initialerna från två älskande placeras i den, kommer de att återvända tillsammans till fontänen och deras kärlek kommer att vara för evigt.”

Kärlekslås i Sverige

Naturligtvis finner man detta fenomen även i Sverige. 2009 började det dyka upp lås i Stockholm (främst på Djurgårdsbron och Västerbron).

kärlekslås
Här är kärlekslås på Västerbron i Stockholm.